کلیک کنید allow blocked content جهت نمایش کامل سایت رروی گزینه 

DSR24 اجاق گاز

پنج شعله - دو فر تمام استیل - مجهز به ترموکوبل - شبکه چدنی - دستشه شیر فلزی - دو موتور جوجه گردان - فندک اتوماتیک پشت شیر - سر شعله های طرح ساباف

ZR24 اجاق گاز

پنج شعله فر دار -تمام استیل مات - شعله زماندار- مجهز به ترموکوبل - فر خود تمیز کننده -شبکه چدنی-دو موتور جوجه گردان - فن دار-فندک اتوماتیک-سر شعله های طرح ساباف

ZR16 اجاق گاز

پنج شعله فردار-تمام لعاب سفید - - شعله زماندار-مجهز به ترموکوبل - فر خود تمیز کننده - شبکه چدنی -دو موتور جوجه گردان - فن دار - فندک اتوماتیک - سر شعله های طرح ساباف

KR24 اجاق گاز

پنج شعله فردار-تمام استیل مات-شعله زمان دار - مجهز به ترموکوبل-فر خود تمیز کننده - شبکه چدنی -دوموتور جوجه گردان-فندک اتوماتیک پشت شیر - سرشعله های طرح ساباف

KR16 اجاق گاز

نمای شیشه و استیل- چراغ ال ای دی آبی- فن- المنت بالا- جوجه گردان- گریل کامل با جوجه گردان فرگازی- فر خود تمیز کننده

 SR16 اجاق گاز

Image 01 پنج شعله فردار- تمام استیل مات خش دار- شعله زماندار مجهز به ترموکوپل- فر خود تمیز کننده پایه قابل تنظیم- شبکه چدنی- دسته شیر فلزی- دو موتور جوجه گردان- شیشه درب فر متحرک(کشویی)جهت سهولت در نظافت- فندک اتوماتیک پشت شیر- سر شعله طرح ساباف

  فن دار ZR24F اجاق گاز

Image 01 پنج شعله فردار- تمام استیل مات خش دار- شعله زماندار مجهز به ترموکوپل- فر خود تمیز کننده پایه قابل تنظیم- شبکه چدنی- دسته شیر فلزی- دو موتور جوجه گردان- شیشه درب فر متحرک(کشویی)جهت سهولت در نظافت- فندک اتوماتیک پشت شیر- سر شعله طرح ساباف